Syrien: På vej mod borgerkrig
 

’Syriens venner’:
Enhedslisten og Hizb
ut-Tahrir i fælles kamp

Stop Terrorkrigens spørgsmål til Enhedslisten

Det politiske grundlag for de islamiske fundamentalister Hizxb ut-Tahrirs støtte til ''oprøret' i Syrien for at vælte Assad-regimet og indføre et religiøst dikatatur Advarslen mod sekterisk splittelse skal forstås som ’alle rtettroende muslimer må rejse sig mod det syriske regime’. Det er sådanne fundamentalistiske kræfter, som understøttes af og udnyttes af imperialistmagterne i bestræbelserne på at opnå et regimeskifte i Syrien.

Med undtagelse af Dansk Folkeparti har alle folketingspartier – Enhedslisten inklusive –  tilsluttet sig dansk deltagelse i en kriminel international organisme, som hyklerisk kalder sig ’Syriens Venner’. Den mødes til formelt stiftende møde i Tunis den 24. februar.

’Syriens Venner’ er et initiativ fra den franske præsident Sarkozy, der ligesom i tilfældet Libyen ikke mindst handler på vegne af USA og Israel). De omfatter det imperialistiske  USA, de fleste imperialistiske EU-lande og den reaktionære  arabiske liga, og præges af lande som Saudi-Arabien og Ægypten, som er verdensberømte for deres håndhævelse af menneskerettighederne.

Kræfterne bag ’Syriens Venner’ erklærer åbent, at det er et initiativ, der skal støtte den ’syriske opposition’, der vil vælte Assad-regimet, efter at Rusland og Kina med et veto har stoppet for sanktioner gennem FNs sikkerhedsråd.

I tilfældet Libyen blev en resolution om flyforbudszoner brugt som påskud for en NATO-krig, der bragte Gadaffi-regimet til fald og etablerede et islamisk regime af krigsherrer, som ifølge Amnesty International i vid udstrækning anvender tortur og myrder modstandere og personer med 'fejlfarver'.

Det var disse ’oprørere’, som Enhedslisten i begyndelsen af den ulovlige krig ville forsyne med Stinger-missiler Og nogle af dem er aktive igen - nu i Syrien.

NATO-krigen mod Libyen gik langt ud over FN-mandatet, og vetomagterne ønskede ikke at se dette gentaget. Dermed var der blokeret for en ’humanitær intervention’, blåstemplet af Sikkerhedsrådet, og derfor er ’Syriens Venner’ dannet for at finde veje til netop ’humanitær intervention’ uden om FN.

Det vil bl.a. dække over øget våbenstøtte til oprørerne, militær bistand af forskellig art, indbefattet instruktører og elitestyrker, sabotage, og økonomisk og diplomatisk boykot af Assad-regimet.

’Det fri Syriens hær’ har i snart et år har stået bag en væbnet kamp mod Assad-regimet, som anvender sit militær til at bekæmpe oprørerne. Der er med andre ord ikke tale om et brutalt regimer, som undertrykker en fredelig civilbefolkning med våbenmagt, som den vestlige propaganda hævder, men om en eskalerende borgerkrig, hvor Vesten og dens arabiske venner opmuntrer oprørerne, mens Kina, Rusland, Iran og andre indtil videre støtter Assad. Konflikten er i al hemmelighed dybt internationaliseret.

Den amerikanske efterretningschef  James Clapper har I sidste uge ved en høring i den amerikanske kongres meddelt, at al-Qaeda ‘har infiltreret syriske oppositionsgrupper’. Det betyder hensynsløse bombesprængninger med mange civile ofre.

Blandt de væbnede grupper, der kæmper mod Assad-regimet, er således al Qaeda-grupper af bl.a. saudi-arabere, der ikke mindst har været aktive i Irak, hvor de spillede en dybt reaktionær rolle i at forsøge at omdanne modstanden mod den amerikanske og vestlige besættelse til en religionskrig mod det indsatte shi’itiske regime. Der er grupper fra Abdelhakim Belhadj’s  libyske ’islamiske krigere’, der spillede en væsentlig rolle i NATO-krigen mod Gadaffi. Der er religiøse ekstremister som salafister, kræfter fra det muslimske broderskab og andre pan-islamistiske kræfter, som ønsker at etablere ortodokse islamiske regimer i de arabiske lande, og gerne ser dem samlet i en stor ’islamisk nation’ (eller kalifat).

Se video på RT:
Pepe Escobar, Asia Times: Al-Qaeda agents worm into Syrian rebel army

Den danske udenrigsminister udenrigsminister Villy Søvndal, der altid har sværget til, at internationale konflikter skulle varetages af FN er nu glad for at gå uden om FN.

Og Enhedslisten, som  tog grundigt fejl i begyndelsen af Libyen-krigen, begår nu samme fejl igen: De omfavner den hykleriske imperialistiske doktrin om intervention med humanitært påskud – for at beskytte eller redde civile. Med det som formål allierer de sig med imperialistmagterne, og de andre storslagtere af arabiske civile og civile andre steder.

- Nu prøver en række lande at tage et initiativ udenom FN, heriblandt Danmark. ’Syriens Venner’ vil prøve at finde de nødvendige svar på krisen i landet. Alle initiativer for at skabe fred er gode, siger Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører Christian Juhl til avisen Arbejderen.
Han tilføjer:
– Hvis initiativet er en forløber for en militær indsats på linie med Libyen-indsatsen, bør det ikke støttes. Jeg håber, ’Syriens Venner’ vælger en fredelig og ikkevoldelig strategi.

Det håb har han ikke noget at have i. Slet ikke med erfaringerne fra USA's og Vestens krige i det sidste årti, og mere endnu. ’Syriens Venner’ er helt oplagt en opfindelse, der skal omgå FN og finde veje til at støtte den ene side i en borgerkrig. I forventning om et regimeskifte, som vil underlette kampen for et regimeskifte også i Iran.

I tilfældet Libyen måtte Enhedslisten trække sin støtte til krigen tilbage, da den var gået i gang, efter stærke protester fra krigsmodstanderne. Dansk Folkeparti opdagede til gengæld, at de kæmpede på samme side som Hizb ut-Tahrir og anden islamisk fundamentalisme i Libyen. Det ser man nødigt gentaget i Syrien.

Men nu er det så Enhedslisten, som  fører fælles kamp med Hizb ut-Tahrir.

Den 17. februar gennemførte Hizb ut-Tahrir sin ’Protestmarch mod blodsudgydelserne i Syrien’ fra Nørrebro Station til Skt. Hans Torv. Det politiske grundlag, som udtrykkes på demonstrationsplakaten, har simpelthen eksproprieret 'det 'arabiske forår' og gjort det til en fundamentalistisk og sekterisk religiøs affære, der vil skærpe sekterisk og religiøs splittelse i Syrien, som det er sket i Libyen og Irak.Khalifah (kalifatet) er eneste løsning i Syrien osv

Se billeder fra

Protestmarch mod blodsudgydelserne i Syrien

Dagen efter (18. februar) afholdtes en Støttefestival for den syriske befolkning’ i Nørrebrohallen. Arrangører var Det Syriske Kulturforum i Danmark (og samarbejdspartnere: Dansk Islamisk Råd, MKC Vestegnen, Det Islamiske Trossamfund i Danmark, Islamisk Social Service, Imam Malik Instituttet, Forening for Forsvar af Dansk-Marokkaners Rettigheder og Værdighed)

Syrerne må´være taknemmelige for alle disse gode venner. Det kan ikke undgå at gå godt.

Stop Terrorkrigens spørgsmål til Enhedslisten:

Kære liste -

Hvordan kan I afvise at 'Syriens Venner' er et instrument for den samme imperialistiske koalition, som har gennemnført en hele stribe krige i Mellemøsten og Afghanistan og forbereder krig mod Syrien og Iran?

Hvordan kan I stille jer på samme side som både de store imperialistmagter og fundamentalistiske regimer som Saudi-Arabien, Qatar, Bahrain - og sekteriske bevægelser som Hizb ut-Tahrir og islamistiske terrorgrupper?

Hvordan tjener jeres position fredens og fredsbevægelsens sag?

Kh
Stop Terrorkrigen

20. februar 2012


Se også

'Syrerne vil have demokrati- ikke udenlandsk indblanding'
Proletären (sv)
15.2.2012

Krigsråb: Syrien skal 'hjælpes'
Af E. Holemast, Stop Terrorkrigen

Hykleri, politik og religion
Kommunistisk Politik 4, 2012

NATOs Libyen-krig: Tid til hævn og sharia
Netavisen 24.10.2011

Krigsalliance: I Libyen står DF og Hizb ut-Tahrir sammen
Netavisen 30.08.2011

Stop det krigsgale folketing! Nej til angreb på Libyen! Nej til udenlandsk indblanding!
Stop Terrorkrigen 17. marts 2011

VU, liste Ø og andre gode kræfter siger Nej til Taleban i Danmark
Stop Terrorkrigen 09.05.2004

- End -