Forsvar retten til protest!
 

'Den demokratiske politistat'

Efter 11. september 2001 og George W. Bush's 'krig mod terror' er der i USA, EU og en lang række andre lande gennemført drastiske terrorlove, som fratager borgerne en lang række tilkæmpede demokratiske rettigheder (borgerrettigheder).

Ytringsfriheden, foreningsfriheden, demonstrationsretten og retten til politisk protest er under angreb. Protester mod de magthavende og handlinger, der strider mod international lov, kriminaliseres i terrorbekæmpelsens navn.

Tiden er kommet til at sige fra over for disse angreb på demokratiet - tiden er kommet til igen at forsvare de grundlovssikrede demokratiske rettigheder!

______________________________________

'Det ender med at alle overvåger alle'
Birthe Rønn Hornbech om nye terrortiltag

Big Brother hedder EU
Af Kommunistisk Politik

Forsvar den truede ytringsfrihed
og retten til politisk protest

Fra pressemøde med 'folketingsaktivisterne', Frank Grevil, Patrick MacManus (Foreningen Oprør) og Carsten Kofoed (Komiteen for et Frit Irak)

Den demokratiske politistat dukker frem
Af John Pilger

EU anbefaler overvågning af foreninger
Af Inge Gleerup

USA: Antikrigsbevægelsen på anklagebænken
The St. Patrick Four
Af James Petras (eng)
St. Patrick Four website
_____________________________


Foreningen Oprørs hjemmeside

Plads til ulydighed – tid til civil courage
Af Patrick Mac Manus

Kendelsen om Oprørs hjemmesider
Københavns Byret

Dokumentation
Dette er teksterne som Oprør anklages for

"KRIGEN MOD TERROR" TRUER OS ALLE
Appel fra "OPRØR" (Danmark) til de europæiske bevægelser

Engelsk udgave
Appeal from ‘Rebellion' (Denmark) to European movements
May 28th 2005

Spansk udgave
La organización “Rebelión” (Dinamarca) llama
a los movimientos populares y democraticos europeos

Den beslaglagte appel på norsk hjemmeside
_____________________

Oprørs-appel omgår forbud
Modkraft

Oprør-appel er fjernet
Modkraft

Witch hunt for "terrorists" in Denmark: Who's next?
by Lars Akerhaug
Norwegian Free Iraq Comittee

Heksejakt i Danmark
Af Lars Akerhaug
Komiteen for et Fritt Irak, Norge

Politiet vil lukke Oprørs hjemmeside:
International kampagne mod ytringsfrihed

Dansk Folkeparti vil have Komiteen for et Frit Irak forbudt og dens medlemmer smidt ud af Danmark

Hvad har Al-Jazeera og Komiteen for et Frit Irak til fælles?
Af Carsten Kofoed
Komiteen for et Frit Irak

Absurde anklager skal miskreditere reel information om Irak
Pressemeddelelse fra Komiteen for et Frit Irak

”Vi vil aldrig acceptere at solidaritet med et undertrykt folk kriminaliseres”
Irakkomiteen i Malmø  

Artiklen som du ikke må læse for PET
Lad jer ikke narre ind i det politiske spil!
Hold fast i modstanden!

Af Izzat Al-Douri
_____________________

Greenpeace dømt som organisation efter terrorloven
Rapport fra retssag af principiel betydning

Se også
Greenpeace idømt bøde på 30.000 kr. efter terrorpakken
Pressemeddelelse fra Greenpeace

__________________________

- End -