Nej til dansk krigsdeltagelse
 


Nej til den kommende krig

Af Carsten Andersen
Århus mod krig og terror

Tale til demonstrationsmødet i Århus mod angreb på Syrien fredag d. 30.8.2013, arrangeret af Århus mod krig og terrorKære krigsmodstandere.

Vi er samlet dag for at protestere mod den kommende krig mod Syrien, fordi optrapning af krigen ikke vil gavne syrerne, men kun sprede mere død og ødelæggelse, mere nød og flere flygtninge.

Vi protesterer mod krigspolitikken og en evt. dansk deltagelse i krigen, fordi krigspolitikken skader Danmarks sikkerhed.

Opbakning til og deltagelse i krig og bombardementer, gør Danmark til et fjendeland, der bliver mål for propaganda og hetz fra krigsmagerne på den anden side.

Det øger risikoen for terror eller militære angreb mod Danmark.

Vi forlanger, at vores regering i stedet for at optrappe konflikten bruger sin indflydelse på åbne for forhandlinger og fredelige løsninger.

Det er godt og vigtigt at I kom i dag for at protestere. Det nytter.

Når der ikke startede et vestligt angreb på Syrien i går, så skyldes det ikke besindige politikere, men en sund og aktiv modstand mod mere krig, som er udbredt i befolkningen.

Englænderne og amerikanerne har lært af krigene i Irak og Afghanistan, at krig ikke hjælper.

Også i Danmark er et stort flertal af befolkningen imod en krig i Syrien.

Desværre har politikerne ikke på samme måde som befolkningen lært af erfaringerne fra Irak, Afghanistan og Libyen. De fremturer, og bakker med Helle Thorning og Villy Søvndal i spidsen om nye krige.

Den kommende krig er en længe planlagt krig. USA har i mere end 1 år arbejdet for at få et mandat til en militær indgriben i Syrien efter modellen der blev brugt i Libyen.

Danmark har for ½ år siden sendt soldater til at bemande antiluftskyts i Tyrkiet langs grænsen til Syrien, så vi kunne skyde syriske fly ned, når startsignalet kom. 

Derfor kom det ualmindelig belejligt, da der var et giftgasangreb i Damaskus lige mens FN observatørerne var i byen.

Krigspropagandaen kører, vesten antager at det er regeringen der står bag, andre kilder siger at oprørene har kemiske våben og har brugt dem før bl.a. i Aleppo.

Vi ved ikke, hvad der er rigtigt. Vi ved, at når det gælder krig, kan man ikke tro på, hvad der bliver sagt. Vi gik i krig i Irak på en løgn om masseødelæggelsesvåben. De fleste krige, jeg kender, er startet på en løgn.

Krigspropagandaen kører, og det fremstilles som om der ikke er muligheder for forhandling eller fredelige løsninger.  Men der er muligheder for forhandling, og der har været lavet køreplaner for forhandlingerne.

FN’s mægler Kofi Annan har gentagne gange appelleret til at give forhandlingerne en chance, men de vestlige stormagter har trodset Kofi Annans henstillinger, og har først nægtet at lade Iran spille en rolle i løsningen af konflikten, og siden insisteret på at Assad skulle fjernes, før der kunne startes forhandlinger mellem parterne. 

Det viser den manglende vilje til fred, at man ikke vil forhandle med den, man har en konflikt med.

Der står i regeringsgrundlaget, at vi ikke skal gå i krig uden et FN mandat. Det er godt, og det skal vi herfra holde regeringen fast på.

Et FN mandat er dog ikke en garanti for at det er rigtigt at gå i krig. Både i Afghanistan og i Libyen så vi, hvordan et FN mandat kan presses igennem og derefter kan misbruges til langt mere, end man nogensinde kunne få godkendt i FN.

Vi må forlange at regeringen altid arbejder for at udnytte mulighederne for fredelige løsninger. 

Desværre er det ikke det de gør.

Da det viste sig at USA ikke kunne få FN mandat til et militært indgreb i Syrien gik Villy Søvndal ind i Syriens venner, for sammen med den forenede vestlige og arabiske reaktion at skabe den nuværende borgerkrig og vælte Assad.

Villy Søvndal leverede den demokratiske facade, mens Saudi-Arabien og Qatar leverede våbnene til de sunni-muslimske oprørere og Tyrkiet og NATO bevæbnede Den Fri Syriske Hær

Danmark er i spørgsmålet om Syrien aktivt allieret med de mest reaktionære kræfter i både der vestlige og den arabiske verden, inklusiv al-Qaida inspirerede islamister.

Vi vil ikke være med.

Danmark skal ikke igen gå i krig og kaste bomber for stormagternes interesser.

Det rammer i bogstavelig forstand syrerne, og det skader Danmarks sikkerhed
Regeringen må i stedet bruge sin indflydelse i USA og NATO  til at presse på format give forhandlingerne en reel chance.

Tak fordi I kom.
Der bliver brug for at vi mødes igen. Tag din kollega med næste gang.

- End -