USA i Danmark
 

Ulovlig amerikansk spionage

Hvem gjorde hvad
og hvem vidste det?

Af Stop Terrorkrigen

18. januar 2003: Antikrigsaktivister har lænket sig fast til hegnet ved den amerikanske ambassade i protest mod krigen i Afghanistan og truslen mod Irak

Norsk TV2 afslørede den 3. november en massiv spionage mod nordmænd fra en specialenhed Surveillance Detection Unit (SDU) på omkring 20 personer, heraf en lang række tidligere politifolk og efterretningsofficerer (Se listen her).

Overvågningen fandt sted i Oslo med en udgangspunkt i en lejlighed, som efter afsløringen blev rømmet i al hast.

Efter afsløringerne er der rejst spørgsmål i mindst fem andre lande, om en tilsvarende ulovlig overvågning har fundet sted i tilknytning til de amerikanske ambassader der: i Sverige, Finland, Tyskland, Estland – og så også Danmark.

Justitsminister Lars Barfoed har benægtet al kendskab til en sådan aktivitet i Danmark og har bedt PET om at indskærpe de danske regler (om at det må man ikke) på den amerikanske ambassade og i øvrigt undersøge sagen i forventning om at kunne meddele, at der ikke var noget at komme efter.

- Jeg er helt overbevist om, at amerikanerne naturligvis overholder de danske regler. Selvfølgelig gør de det. Men for en sikkerheds skyld har jeg lige bedt om, at vi sikrer os, at der ikke er nogen problemer i lyset af det, vi har hørt i Norge, erklærede Lars Barfoed til berlingske.dk.
Men enhver tvivl om, hvorvidt en sådan ulovlig udspioneren har fundet sted i tilknytning til den amerikanske ambassade på Dag Hammerskiölds Allé på Østerbro i København, er gjort grundigt til skamme.

Den tidligere politimand  Frank Rosendahl, der fra 1998 til 2002 var direktør i firmaet United International Investigative Service, har fortalt Politiken, at han var leder  af  et observationshold på seks mand, der videregav oplysninger om ’mistænkelige personer’ til den amerikanske ambassade.

Lovlige demonstrationer blev også filmet og registreret, og alle oplysninger lagt på computer og overdraget  til en spionleder på den amerikanske ambassade, en såkaldt Regional Security Officer Assistant (RSO) .
En lejlighed overfor ambassaden, der for nogle dage siden endnu var i brug, var en base for denne efterretningsvirksomhed for USA.

En anonym kilde, der også påstås at have arbejdet i overvågningsenheden, fortæller ligeledes Politiken, at man fulgte personer rundt i København for at registrere, hvem de mødtes med o.s.v. Spionagen blev optrappet efter 11. september 2001. Man kan roligt gå ud fra, at overvågningen også gjaldt antikrigsbevægelsen, der især efter starten på krigene mod Afghanistan og Irak hyppigt har afholdt demonstrationer ved den amerikanske ambassade.
Enheden skal også, ifølge TV2news, have patruljeret ved US Marine Corps' afdeling på Østerbro.

Oprettelsen af sådanne enheder (Surveillance Detection Guard) ved de amerikanske ambassader i udlandet skete efter en særlig instruks i 1998, da Bill Clinton var præsident. Enhederne skulle ikke mindst bemandes af efterretningsfolk og eks-politifolk, og informationerne samles i programmet SIMAS, som udover at benyttes af de amerikanske ambassader deles med de to store amerikanske efterretningstjenester CIA og FBI, og sandsynligvis den amerikanske hær. Alle ’mistænkelige personer’ skal registreres med alt fra hårfarve til andre personlige kendetegn samt personlige adresseoplysninger. Oplysningerne skal tidligst kunne slettes efter 20 år.

Der er med andre ord tale om et omfattende overvågnings- og registreringsprogram, som går langt ud over spørgsmålet om sikkerhed for ambassaden og bevogtningen af den.

Hele denne efterretningsvirksomhed er klart ulovlig og strafbar for deltagerne. Danske statsborgere, der  registrerer andre danske statsborgere og udleverer dem til en fremmed magt, bedriver spionage for denne magt. Under besættelsen af Danmark benyttede tyskerne og Gestapo, der fik udleveret politiets overvågningskartoteker af kommunister og andre mistænkelige personer, dem til arrestationer, fængslinger, tortur o.s.v. for at knægte modstandsbevægelsen.

I svensk presse er det kommet frem, at Israel og den israelske ambassade bedriver en lignende overvågningsvirksomhed i landet.

USA hævder at overvågningen foregår efter aftale med myndighederne i de pågældende lande. Indtil nu har samtlige nordiske justitsministre og deres regeringer afvist at kende noget til sagen. Det samme siger efterretningstjenesterne.

Dennis Töllborg, professor i retsvidenskab ved  Göteborgs universitet, siger i forbindelse med afsløringen af overvågningen i Sverige:
- Hvis Säpo (svensk PET) har truffet aftale om overvågningen med amerikanerne, så har Säpo overskredet sine beføjelser, siger han:  - Og hvis man sælger svenske medborgere til en udenlandsk magt, så er det det ultimative forræderi, grænsende til statskup.

Hans Jørgen Bonnichsen var operativ leder hos PET 1997-2006 og har siden kritiseret danske politikere for ikke at undersøge sagen, da den først kom frem efter den eksploderede i Norge. Han har i pressen afvist at PET kendte til aktiviteterne.

USA har søgt tidligere betjente og andre med overvågningserfaringer til denne specialenhed gennem stillingsannoncer, og afsløringerne i Norge og Danmark viser at det netop var sådanne, der blev ansat i SDU-enhederne. Hans Jørgen Bonnichsen:

- Selvfølgelig er det helt o.k., at tidligere betjente udfører bevogtningsopgaver for amerikanerne i Danmark. Men hvis man forestiller sig, at hele SIMAS-programmet bliver brugt i Danmark med registreringer af danske borgere, så er det efter min bedste vurdering ulovligt. Og det er der, forskellen ligger.


Man kan undre sig over, at Bonnichsens PET  ikke har kendt til de omfattende ekstraaktiviteter, SDU-enheden i København har gennemført. Det tog kun journalister nogle få dage at finde ud af det, da de grundigt dokumenterede afsløringer fra Norge havde sat dem på sporet. Enten holdes sandheden skjult, eller også er PET inkompetent.

Hvem vidste at den amerikanske ulovlige overvågning, registrering g spionage foregik? PET burde vide det, regeringen burde vide det. Hvis der eksisterede aftaler mellem danske myndigheder og amerikanerne, som tillod denne omfattende overvågning, har de pågældende ’overtrådt deres beføjelser’ – dvs handlet ulovligt.

Har amerikanerne fra spionreden på Dag Hammerskiölds Allé bedrevet virksomheden uden de danske myndigheders tilladelse, har de både udført ulovlig spionage og samtidig overtrådt de almindelige diplomatiske spilleregler.

Har PET kendt til det? Har regeringen? Fandtes der aftaler eller gjorde der ikke?
Sagen må undersøges til bunds. Ikke af PET, ikke af  løgnagtige ministre. Det kræver et usædvanligt og stærkt politisk initiativ.

- End -