Danmark
 

Hvem stemte for at sende Danmark i krig mod Irak?


FOLKETINGET
AFSTEMNING: 2002-2003
Afstemningsnummer: 407

69. Møde
21.3.2003

2. (sidste) behandling af B 118

Om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

Afstemning

Endelig vedtagelse

Resultat:

---------

For (F)....................... 61

Imod (I)...................... 50

Hverken for/imod (U).......... 0

I alt.........................111

Fraværende (0)................ 68

Total.........................179

Stemmefordeling:

----------------

(F) (I) (U) (0)

V 37 0 0 18

S 0 31 0 21

DF 15 0 0 7

KF 9 0 0 7

SF 0 9 0 3

RV 0 5 0 4

EL 0 2 0 2

KRF 0 2 0 2

TF 0 0 0 1

IA 0 0 0 1

SIU 0 1 0 0

UFG 0 0 0 2

Følgende 61 medlemmer af folketinget traf den ulovlige beslutning om dansk deltagelse i den folkeretsstridige krig mod Irak:

Else Winther Andersen (V)

Hans Andersen (V)

Charlotte Antonsen (V)

Bendt Bendtsen (KF)

Colette L. Brix (DF)

Sven Buhrkall (V)

Carina Christensen (KF)

Peter Christensen (V)

Pia Christmas-Møller (KF)

Kristian Thulesen Dahl (DF)

Inge Dahl-Sørensen (V)

Per Dalgaard (DF)

Freddy Dam (V)

Mikkel Dencker (DF)

Charlotte Dyremose (KF)

Inge-Lene Ebdrup (V)

Tove Fergo (V)

Poul Fischer (DF)

Louise Frevert (DF)

Søren Gade (V)

Eva Kjer Hansen (V)

Svend Heiselberg (V)

Birthe Rønn Hornbech (V)

Rikke Hvilshøj (V)

Svend Aage Jensby (V)

Jette Jespersen (DF)

Knud Erik KIrkegaard (KF)

Anita Knakkergaard (DF)

Thor Gunnar Kofoed (V)

Ulrik Kragh (V)

Pia Kristensen (DF)

Jesper Langballe (DF)

Erik Larsen (V)

Ester Larsen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Christian Larsen (V)

Uno Larsson (DF)

Gudrun Laub (V)

Lars Christian Lilleholt (V)

Freddie H. Madsen (DF)

Jens Hald Madsen (V)

Aase D. Madsen (DF)

Leif Mikkelsen (V)

Helga Moos (V)

Helge Adam Møller (KF)

Per Stig Møller (KF)

Tina Nedergaard (V)

Karsten Nonbo (V)

Poul Nødgaard (DF)

Flemming Oppfeldt (V)

Marianne Pedersen (V)

Troels Lund Poulsen (V)

Anders Fogh Rasmussen (V)

Jens Rohde (V)

Gitte Seeberg (KF)

Hanne Severinsen (V)

Peter Skaarup (DF)

Inger Støjberg (V)

Else Theill Sørensen (KF)

Eyvind Vesselbo (V)

Henrik Vestergaard (V)

Se Folketingets registrant over hele stemmeafgivningen - indbefattet stemmer imod og fraværende. Der var truffet en 'clearingsaftale', der betød at kun 111 af folketingets 179 medlemmr afgav deres stemme. 68 var fraværende fra denne historiske afstemning, der gjorde Danmark til en krigsforbryderstat og en besættelsesmagt.

Se også
Folketingsmedlemmer anmeldt for krigsforbrydelser

Politiken 31.03.03

- End -